Hans Hodes is 50 jaar.
Namens familie en vrienden van harte gefeliciteerd.