Richard Kortenhoeven en Jasmijn van Engelen.

De minister-president, de burgemeester van de gemeente Wierden, de wethouder die over duurzaamheid gaat: Jasmijn van Engelen uit Wierden is er druk mee. Ze heeft ze allemaal benaderd om te praten over zwerfafval, een onderwerp dat haar erg aan het hart gaat. Maandag kwam wethouder Richard Kortenhoeven bij Jasmijn op school om te praten over haar ideeën en samen te bedenken wat Jasmijn en haar school kan doen in de strijd tegen zwerfafval.

Wij van Het Reggedal en De Reggevaart, willen Erwin Geels en alle mensen die zijn actie hebben gesteund, heel hartelijk bedanken. Onze bewoners hebben genoten. We vinden het hartverwarmend dat er zo veel geld is opgehaald voor ons. Ook willen we de familie Homan bedanken voor het lekkere ijsje, dat heeft goed gesmaakt.

Margret Oosterveen
Welzijnscoach, Het Reggedal Enter

Dinsdagavond om is er weer een Inforonde BFMO (Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling). Op de agenda o.a. de ontwerp-beschikking en ontwerp-VVGB zonnepark Enterveenweg. Omwonenden zijn tegen de aanleg van dit pak. Dit zorgt voor een grote aantasting van de natuur, recreatie en leefbaarheid van het gebied en is in strijd met de door de gemeente eerder voorgestelde versterking van landschap en natuur in dit gebied, aldus de buurt.

De rondgang van Erwin Geels door Enter, is zondag niet alleen een muzikaal succes geworden. Ook financieel werd de tour van de gelegenheidszanger een doorslaand succes. De penningmeester van Het Reggedal kan binnenkort ruim € 5000,- bijschrijven op zijn rekening. Erwin: “Het was geweldig, iedereen leefde enorm mee, het personeel van Het Reggedal ging in polonaise en bij de afsluiting bij De Kröl, was iedereen wild enthousiast. Daar doe je het uiteindelijk voor”.

Pagina 1 van 23 12342223