Op Hemelvaartsdag werd in Ypelo weer de Akkerhus fietstocht georganiseerd. Dat is inmiddels al een traditie geworden. Er waren routes uitgezet van 15, 28 en 48 km. richting Zenderen en Hertme. Hoewel de weersvooruitzichten minder gunstig waren, meldden zich toch nog ruim 250 deelnemers.

Ook volgens deze traditie was aan de fietstocht een goed doel gekoppeld. Deze keer was dat de stichting Hope4Kids uit Wierden. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Roemenië.

Op 22 mei konden Marieke Schuurman en Marianne Verhoeff, beide bestuursleden van genoemde stichting, een cheque van € 500,- in ontvangst nemen. Deze werd overhandigd

Christelijke Opvang de Kindertuin biedt al geruime tijd dagopvang en buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Peuteropvang wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag, in twee lokalen van de Wegwijzer. Per vrijdag 18 mei biedt de Kindertuin nu ook op vrijdagochtend peuteropvang.

Op de peuteropvang zitten kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Het is voorbereidend op de basisschool. We bieden een structureel programma aan deze ochtend met verschillende thema’s en activiteiten.

Daarnaast hebben we nog een nieuwtje. Onze opvang is ook toegankelijk voor éénverdieners en geenverdieners. Afhankelijk van uw inkomen, wordt er een maandelijkse ouderbijdrage berekend

Voor de derde keer organiseert HSV 't Zumpke twee wedstrijden voor senioren, om het kampioenschap van Enter. De wedstrijden vinden plaats in visvijver De Lee op woensdag 6 en 20 juni.

Gevist wordt van 19.00 - 21.30 uur en de loting is om 18.15 uur. De einduitslag wordt bepaald over de twee wedstrijden. De puntentelling is een combinatie van gewicht en het aantal vissen. Hengelkeuze is vrij en de deelname is gratis.

Voor meer informatie: www.zumpke.nl
Aanmelden tot 4 juni bij: Ronnie Rikkert (06. 24 60 32 22) en Jan Jansen (382 700).

Pagina 1 van 11 12341011