Bert Hulsbergen is vandaag 50 jaar geworden
Namens de familie en buren van harte gefeliciteerd.