Er is een armband gevonden waarin de naam “Yfke” staat gegraveerd. Ben je die verloren? Stuur dan een mail naar: ezendamanne@hotmail.com