Annie en Herman van Otten, zijn 60 jaar getrouwd.
Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
van harte gefeliciteerd.