Gerrit en Netty Scholten zijn 60 jaar getrouwd.
Namens kinderen en kleinkinderen, van harte gefeliciteerd.