Jan en Hendrika Getkate zijn vandaag 50 jaar getrouwd.
Namens de kinderen en kleinkinderen van harte gefeliciteerd.