Sinds enige tijd staat er op de hoek van de Lee en de Regge een paal met een dak er op in het weiland. Dit is een zogenaamd zwaluwhotel. Dit zwaluwhotel is met steun van de RABO-clubactie, in overleg met gemeente en landschap Overijssel geplaatst door het IVN Rijssen-Enter. Ook wordt er nog een zwaluwhotel geplaatst aan de Maatgraven bij de wijk Veeneslagen in Rijssen.

Er zijn een aantal kunstnesten geplaatst in de verwachting dat deze later worden aangevuld en vervangen, met door de zwaluwen zelf te bouwen nesten.