Dinsdagavond om is er weer een Inforonde BFMO (Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling). Op de agenda o.a. de ontwerp-beschikking en ontwerp-VVGB zonnepark Enterveenweg. Omwonenden zijn tegen de aanleg van dit pak. Dit zorgt voor een grote aantasting van de natuur, recreatie en leefbaarheid van het gebied en is in strijd met de door de gemeente eerder voorgestelde versterking van landschap en natuur in dit gebied, aldus de buurt.

De Inforonde begint om 19.30 uur en kan men volgen via: www.wierden.nl/uitzending.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Actualisatie exploitatieopzetten
  • Jaarrekening 2020
  • Bouwinitiatieven buitengebied
  • Ontwerp-beschikking en ontwerp-VVGB zonnepark Enterveenweg Enter