De locatie van het beoogde zonnepark.

Duurzaam energiebedrijf “Pure Energie” wil een zonnepark ontwikkelen aan de Kippershoekweg op de kruising met de Enterweg. Op donderdag 2 februari wordt in Het Akkerhus (19.30 uur) te Ypelo een informatieavond gehouden. Omwonenden in een straal van één kilometer zijn hiervoor uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Tijdens de informatieavond wordt toegelicht hoe omwonenden mee kunnen denken, over onder andere de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Ook wordt besproken hoe omwonenden financieel kunnen participeren. Aanmelden kan via de knop ‘Aanmelden informatieavond’ op de website: www.zonneparkkippershoekweg.nl.

Het plangebied is circa 7 hectare, waarvan minimaal 25% onbebouwd zal blijven conform de gedragscode “Zon op Land” van branchevereniging Holland Solar.

Ten zuiden van het plangebied ligt een terrein dat bedrijfsmatig in gebruik is als opslagterrein. De verwachte productie van het zonnepark is circa 7 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar.

Ter vergelijking: in 2021 werd in de gemeente Wierden ruim 99 miljoen kWh gebruikt. Als het beoogde zonnepark aan de Kippershoekweg in een jaar 7 miljoen kWh opwekt, is dat ongeveer 7 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de gemeente in 2021.

Het zonnepark bevindt zich nog in een pril stadium. Voor het gebruik van de grond is een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar. Daarnaast heeft “Pure Energie”, conform gemeentelijk beleid, een principeverzoek voor het zonnepark ingediend bij de gemeente Wierden.

Het college neemt hierover binnenkort een besluit. In het principeverzoek worden de ideeën voor het zonnepark en de aanpak van Pure Energie toegelicht. Onderdeel van deze aanpak is dat met de omgeving een concreet plan wordt uitgewerkt voor het zonnepark. Dit met de omgeving uitgewerkte plan, zal op een later moment worden ingediend bij de gemeente als onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Betrekken omgeving reguliere werkwijze Pure Energie
Het Twentse Noaberschap (buurtgenootschap) is een van de kernwaarden van “Pure Energie”. Het Twentse bedrijf hecht veel waarde aan het zorgvuldig en vroegtijdig betrekken van de omgeving bij projecten. Daarom zijn de projectleider en de omgevingsmanager van het project onlangs persoonlijk langsgegaan bij direct omwonenden van het beoogde zonnepark aan de Kippershoekweg.

Na de informatieavond op 2 februari wil “Pure Energie” werkgroep bijeenkomsten organiseren om input van de omgeving op te halen voor onder andere: de landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking (indien nodig) en het versterken van ecologische waarden.

Daarnaast vindt de initiatiefnemer het belangrijk dat omwonenden kunnen meeprofiteren van het zonnepark in hun omgeving door mede-eigenaar te worden via een lokale energiecoöperatie of andere lokale entiteit.

Wie vragen of opmerkingen heeft, kan mailen naar:  info@zonneparkkippershoekweg.nl of bellen met omgevingsmanager Rose Headley 06. 10 64 72 53 (van ma t/m do).

Let op!
Aanmelden voor informatieavond is verplicht, zodat rekening kan worden gehouden met de zaalgrootte en deelnemers op de hoogte kunnen worden gehouden van eventuele wijzigingen.