Door de ruilverkaveling is de gemeente Wierden in bezit gekomen van een aantal landbouwpercelen op de Hambergeres. Deze percelen worden nu door loon- en grondverzetbedrijf Knol, ingezaaid met zomergerst en bloemenmengsel. “Voor de zomergerst is er contact gezocht met een lokale bakkerij voor broodconsumptie. Het bloemenmengsel dient ervoor om insecten als de bij terug te laten keren in het Hollands landschap” aldus Wouter Pek, secretaris van Stichting Hambergeres.