Samen met betrokken scholen en kinderopvangorganisaties heeft de gemeente Wierden de afgelopen periode gewerkt aan de criteria voor een nieuwe scholenlocatie in Enter. Het opstellen van deze criteria is het begin van een nieuwe start naar de zoektocht voor een geschikte locatie voor een nieuw schoolgebouw in Enter. “Ik ben blij dat we verder kunnen met dit proces. De criteria zijn helder en dat is de eerste belangrijke stap. Aan de hand daarvan kunnen we gericht op zoek naar geschikte locaties”, aldus wethouder Johan Coes.

Een geschikte locatie moet bijvoorbeeld minstens 6500m2 groot zijn en binnen 1 kilometer van een sportaccommodatie gelegen zijn. Daarnaast zijn er nog een vijftal criteria waaraan een locatie wordt getoetst. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 14 december 2021 een besluit over de voorgestelde criteria.

Na vaststelling door de gemeenteraad kunnen inwoners via Ikpraatmee geschikte locaties aanleveren. Alle ingediende locaties worden openbaar gemaakt en vervolgens getoetst aan de criteria. Op basis daarvan neemt het college van B&W een besluit over de locaties die in aanmerking komen voor een haalbaarheidsonderzoek.
Deze locaties worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Samenwerking in kindcentrum
De toekomstige locatie biedt ruimte voor verschillende partijen. Zowel de school De Talenter en kinderopvang Het Kroontje als de school De Wegwijzer en kinderopvang De Kindertuin hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk een kindcentrum te vormen.

De Talenter en De Wegwijzer blijven daarin als zelfstandige scholen met hun eigen kinderopvangpartners fungeren. Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van de volgende uitgangspunten: een gezamenlijke educatieve- en pedagogische visie met een afgestemd programma voor onderwijs en ontwikkeling, uitgevoerd door de teams onderwijs en kinderopvang (onderwijsvisie gemeente Wierden, januari 2021).