Sinds 2005 werken de Twentse gemeenten al samen bij de inkoop van elektra en gas. Door onder meer het ‘Akkoord van Parijs’ willen gemeenten fungeren als aanjager van projecten rondom duurzaam opgewekte lokale energie, waarin ook inwoners kunnen participeren. In die rol willen de gemeenten dan ook hun eigen energie, duurzaam inkopen.

De afgelopen maanden is onderzocht of de Twentse gemeenten via de inkoop van energie de volgende doelen kunnen bewerkstelligen:
a. het stimuleren van de productie van lokaal opgewekte duurzame energie
b. het bevorderen van financiële participatie van omwonenden.

Wethouder Richard Kortenhoeven: “Met de inkoopkracht van meerdere Twentse gemeenten kunnen we van de potentiële opdrachtnemer Twence eisen dat nieuwe duurzame projecten op het gebied van energieopwekking in Twente worden gerealiseerd. Zo dragen we als gemeenten direct bij aan de energietransitie in onze regio”.

Twence kan nu al 100% duurzame elektriciteit leveren. Vanaf 1 januari 2021 gaan ze ook warmte leveren, waar mogelijk duurzaam.