Dakhorst (eigen foto)

Vitens keert een schadevergoeding uit aan gemeente Wierden voor de opgelopen bomen- en bosschade nabij de winlocatie in Rectum-Ypelo. In dit gebied is schade ontstaan aan bomen door drinkwateronttrekking.

Bomen- en bosschade
In 2013 heeft Vitens de nieuwe winlocatie Rectum-Ypelo in gebruik genomen. Daarna heeft de gemeente Wierden in dit gebied een enorme terugval van de conditie van bomen waargenomen. Hierdoor is extra onderhoud in dit gebied noodzakelijk.

In 2019 is via Vitens bij de provincie Overijssel melding gemaakt van de bomen- en bosschade dat volgens de gemeente is ontstaan door de drinkwateronttrekking van Vitens. In opdracht van de provincie heeft er vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de bomen- en bosschade en de (mogelijke) relatie met de grondwaterwinning plaatsgevonden door Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG). Inmiddels is bekend dat er een schadevergoeding aan de gemeente Wierden wordt uitgekeerd.

(Verkeers)veiligheid
De schadevergoeding van Vitens gebruikt gemeente Wierden voor extra bomenonderhoud die nodig is om de (verkeers)veiligheid te waarborgen en het realiseren van nieuwe aanplant.

‘Waar we eerder één keer per vijf jaar langs kwamen voor onderhoud, wordt nu jaarlijks een snoeironde gehouden. Bomen die dood of gevaarlijk zijn worden gekapt. Dit is belangrijk om de Enterweg en Kippershoekweg veilig te houden’, aldus wethouder Gertjan ten Brinke.

Gekapte bomen worden vervangen door bomen die geschikt zijn om in de omgeving van een waterwingebied te groeien. De nieuwe aanplant zal echter nog niet op korte termijn plaatsvinden, omdat de groeiomstandigheden op dit moment niet optimaal zijn.

Bomenplan
In 2023 stelt gemeente Wierden een bomenplan ten aanzien van de herinplant op. De verwachting is dat dan eind 2023 gestart kan worden met de uitvoering.