Vanaf het voorjaar van 2022 kunnen inwoners van de gemeente Wierden subsidie aanvragen voor het vergroenen van hun tuin. Het college van burgemeester en wethouders heeft akkoord gegeven voor deze regeling die begin maart door de gemeenteraad definitief moet worden goedgekeurd.

“De regeling is bedoeld om inwoners te stimuleren om in hun eigen tuin aan de slag te gaan met klimaatvriendelijke maatregelen”, aldus waarnemend wethouder Richard Kortenhoeven.

Vanwege klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor en daarom zijn maatregelen nodig om de gevolgen van hevige regen, extreme hitte en droogte te beperken.
“Daarin doen we als gemeente al veel, maar ook onze inwoners zullen een steentje moeten bijdragen op hun eigen terrein. Met deze subsidie willen we inwoners belonen voor hun inzet.”

Drie soorten maatregelen:
Vanaf het voorjaar zijn er drie maatregelen waarvoor inwoners een deel van de gemaakte kosten kunnen terugvragen. De regeling geldt voor het plaatsen van een regenton, het afkoppelen van de regenpijp en tegels vervangen door groen zoals planten of gras. Afhankelijk van welke maatregel wordt een deel van de kosten vergoed.

Tot en met 2024 hebben we jaarlijks een bedrag van €25.000,- beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen heel veel tuinen klimaatvriendelijker worden gemaakt,” aldus Kortenhoeven.

Zodra de gemeenteraad in maart akkoord gaat met de subsidieverordening kunnen inwoners via de website van de gemeente een aanvraag indienen.
Daarvoor hebben ze bonnetjes nodig van hun aankopen en foto’s van voor en na de uitgevoerde maatregel.