Inwoners meer betrekken bij het onderhoud van openbaar groen. Dat is de belangrijkste aanbeveling in het Verbeterplan Openbaar Groen dat is opgesteld naar aanleiding van een motie die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Uit gesprekken met buurtraden en de uitkomsten van de enquêtes op Ikpraatmee blijkt dat groenonderhoud een belangrijk onderwerp is voor de inwoners van de gemeente Wierden.

Daarom begint de gemeente dit jaar met de buurtschouw. Bij een buurtschouw gaan inwoners samen met een expert naar buiten om de kwaliteit van het groen te beoordelen.

Ook wordt het meldingensysteem verbeterd en meer onder de aandacht gebracht. Op die manier kan de gemeente sneller handelen op klachten over groenonderhoud.

Er is de afgelopen jaren bezuinigd op groenonderhoud waardoor het onderhoudsniveau daalt. Omdat er op korte termijn geen geld beschikbaar is om het onderhoudsniveau substantieel te verhogen, richt het verbeterplan zich met name op de samenwerking tussen gemeente en inwoners.

“Groen is niet alleen een zorg van de gemeente. Wij merken dat inwoners het een belangrijk onderwerp vinden en wij willen graag hun kijk op groen meenemen in ons beleid”, vertelt wethouder Johan Coes.

De gemeente gaat meer inzetten op samenwerkingsinitiatieven door bepaalde stukken groen in beheer te geven van inwoners. Dit gebeurt al met de generatietuin, de bijenstal maar ook de bloembakken in de dorpscentra zijn hiervan een goed voorbeeld. “Samen kunnen we er voor zorgen dat het niveau van het groen op peil blijft.”