Voor het jaar 2019 kunnen er weer sporters die een opmerkelijke sportprestatie hebben geleverd genomineerd worden voor diverse Wierdense sportprijzen. Ook kunnen sportevenementen genomineerd worden voor de waarderingsprijs (voor de organisatie van een landelijk aansprekend sportevenement).

Nominaties doorgeven:
Er kan gereageerd worden tot maandag 6 januari 2020. Vul het digitale formulier in via www.wierden.nl/sportprijzen.

Categorieën sportprijzen:
Er zijn zes categorieën waarvoor sporters genomineerd kunnen worden en er is één categorie voor het nomineren van sportevenementen:

 1. Jeugdsporter
 2. Sportman
 3. Sportvrouw
 4. Sporter met een beperking
 5. Jeugdsportploeg (categorie sportploeg tot 18 jaar)
 6. Sportploeg (categorie sportploeg vanaf 18 jaar)
 7. Waarderingsprijs voor de organisatie van een landelijk aansprekend sportevenement in de gemeente Wierden

Criteria genomineerde sporter of sportploeg:
De genomineerde sporter of sportploeg moet wel aan bepaalde criteria voldoen:

 • de kandidaat moet woonachtig zijn in de gemeente Wierden en
 • provinciaal of oostelijk kampioen zijn geworden en/of
 • bij het Nederlands kampioenschap bij de eerste drie zijn geëindigd en/of
 • een internationaal aansprekende prestatie hebben geleverd

Het bovenstaande geldt ook voor de vereniging als geheel of een deel (team) hiervan.

Criteria sportevenement:
Ook het genomineerde sportevenement moet aan een aantal criteria voldoen:

 • het moet een landelijk aansprekend sportevenement zijn
 • het sportevenement moet hebben plaatsgevonden in de gemeente Wierden
 • het sportevenement moet Wierden op de kaart hebben gezet
 • er moet sprake zijn van nationale en/of internationale deelname
 • het sportevenement moet zijn georganiseerd door een Wierdense (sport)vereniging of organisatie

Meer informatie:
Voor meer informatie kijk op: www.wierden.nl/sportprijzen of neem contact op met Sytzke Konijnendijk: (telefoonnummer 0546 – 580 939, e-mail sportprijs@wierden.nl).