Cindy ter Riet: "controle op coronaregels moeilijk".

Woensdag heeft de fractie van NEW bij monde van Cindy ter Riet, aan het College van B&W vragen gesteld over de testen voor toegang en de QR code, die per 25 september gaat gelden. Horeca ondernemers moeten vanaf die datum gaan controleren of hun klanten een vaccinatiebewijs hebben en de animo daarvoor lijkt niet groot.

Cindy ter Riet: “Wij hebben aandacht gevraagd voor het niet uitvoerbaar zijn van deze regels voor onze culturele instellingen, horeca ondernemers en sportverenigingen. Als onze horeca ondernemers niet kunnen controleren of niet willen controleren, wat wordt er dan van ons als gemeente verwacht? Het kan toch niet de bedoeling zijn om daarvoor onze BOA in te zetten?

Burgemeester Tigchelaar heeft hierop aangegeven dat ook de gemeente dit als niet uitvoerbaar ziet voor zowel onze ondernemers als voor de gemeente Wierden. Onze BOA hiervoor inzetten is niet wat de gemeente wenselijk vindt. Deze week zal er breder overleg in de regio zijn en wordt de raad op de hoogte gebracht”.