Wethouder Johan Coes (foto CDA)

Wethouder Johan Coes is vanaf dinsdag 16 november 2021 tijdelijk afwezig. Hij gaat een nier afstaan aan zijn broer. Hiervoor staat een hersteltijd van ongeveer twee maanden. Naar verwachting kan wethouder Coes half januari weer aan de slag. Zijn portefeuille wordt tot die tijd waargenomen door de overige collegeleden.

Portefeuilleverdeling
De portefeuille van wethouder Johan Coes richt zich met name op de fysieke leefomgeving. Wethouder ter Keurst neemt de onderdelen volkshuisvesting, woningbouwlocaties en vastgoed voor zijn rekening.
Wethouder Kortenhoeven neemt grondzaken, openbare werken, verkeer & vervoer, leefomgeving en het platteland over.

Burgemeester Tigchelaar wordt tijdelijk waarnemer op ruimtelijke ordening, water, monumenten, dorpsranden, omgevingswet en vergunningen.
Daarnaast neemt zij tijdelijk het onderdeel toezicht en handhaving van wethouder Kortenhoeven over.