Stichting Wereld Winkel Wierden heeft besloten, ondanks de corona pandemie, toch een gedeelte van haar omzet te schenken aan goede doelen.

Wie komen hiervoor in aanmerking:
Verenigingen en stichtingen, maar ook particulieren uit de gemeente Wierden die aan het doel van de Wereldwinkel voldoen, namelijk ver weg en dichtbij mensen nabij zijn, kunnen zich aanmelden.

Welke onderwerpen moeten erin vermeld staan:
In de aanvraag dient omschreven te worden welke hulp zij verlenen, waarvoor het geld gebruikt zal worden en wat de meerwaarde van een bijdrage voor het project zal zijn.

Algemeen:
Alle doelen dienen dus te liggen in de lijn van de Wereldwinkel, zoals het bevorderen van eerlijke handel, onderwijs, hulp aan mensen die het echt nodig hebben.

Men kan deze actie zien als waardering en bewondering voor hen die onbetaald werken voor alle wereldburgers.

Aanmelden:
Dit kan tot 1 november. Het bestuur maakt een voorselectie en de geselecteerden krijgen bericht. Zij moeten bereid zijn om een presentatie te verzorgen op de vrijwilligersavond van 24 november.
Op die avond zal door middel van voorkeursstemmen door de vrijwilligers het beoogde goede doel bepaald worden.

Meer informatie nodig? Mail: info@wereldwinkelwierden.nl