Vanaf vrijdag Bart en Merlin, meneer en mevrouw Slagers.
Namens de buurt van de Akkers, van harte gefeliciteerd.