In de bibliotheek van Wierden kunnen mensen elke donderdag van 10.00-11.30 uur terecht met vragen over de digitale wereld. De basiscursus ‘Klik & Tik’  is speciaal opgezet voor mensen die willen leren omgaan met de computer. Nieuw is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar u op donderdag terecht kunt met vragen over de websites van de overheid.

In de oneven weken is er vrijdag van 10.30-11.30 uur een ‘Digicafé’, waar we elkaar helpen met vragen over smartphones, tablets, laptops en computers.

Daarnaast worden in samenwerking met Seniorweb workshops en cursussen georganiseerd. Daarvoor zijn we nog wel op zoek naar de wensen. Welke cursus zou u graag willen volgen?

Enkele mogelijkheden zijn:
Chromebook
Veilig werken met internet (over virussen, hacken, phising, spam, privacy)
Digitaal nalatenschap (hoe zorgt u ervoor dat u na uw dood niet blijft voortleven op internet)
Facebook
WhatsApp
Excel voor beginners
Word voor beginners

Cursussen:
Windows 10
Werken met je iPad
Fotoboek maken in Albelli

Staat er niet tussen wat u graag wilt leren? Bel of mail dan met Jenny Bergsma: 0546-572 784 j.bergsma@bibliotheekwierden.nl  of kom zelf naar de bieb om een briefje in te vullen, dan  proberen we een workshop of cursus op maat te organiseren.