Het moderamen van de Hervormde kerk, heeft vanwege de verruiming van de maatregelen, besloten om m.i.v. zondag 7 maart weer maximaal 30 kerkgangers per dienst uit te nodigen. In eerste instantie zal dat alleen in het kerkgebouw zijn. Over enkele weken wordt bezien of er ook weer 30 mensen in het Dienstgebouw de eredienst kunnen volgen.
Tot die tijd zijn de kindernevendiensten online. Mensen kunnen zich weer opgeven via het aanmeldsysteem.