De beoogde locatie aan de Sportlaan.

De gemeente Wierden is in Enter op zoek naar een geschikte plek voor een nieuw te bouwen school. Deze moet onderdak bieden aan De Talenter en De Wegwijzer, maar ook aan de kinderopvang van Het Kroontje en De Kindertuin. Inwoners uit Enter mogen suggesties doen, waar de nieuwe school moet komen en hierover hebben ze de afgelopen week een brief ontvangen.

Tot 1 mei a.s. kun je een suggestie insturen. Overigens moet de nieuwe locatie wel aan een aantal eisen voldoen. De kavel moet tussen de 4000 men 6.500 m² groot zijn. Ook mag het niet verder dan 1,5 km. van sporthal De Zomp liggen.

De locatie is of kan goed ontsloten worden, bereikbaar en verkeersveilig gemaakt worden. Bestaand groen wordt zoveel mogelijk in de planvorming betrokken of kan in de directe omgeving gecompenseerd worden.
De locatie bevindt zich binnen, of net buiten de bebouwde kom en het eigendom van de locatie kan worden verworven.

Vervolg
Begin mei informeert de gemeente de inzenders en inwoners over alle ingediende locaties. Nadat de locaties door een onafhankelijke commissie zijn beoordeeld stelt het college dit resultaat vast en wordt dat gepresenteerd tijdens een openbare informatieavond (mei/juni 2022).

Hierna beslist de gemeenteraad of geld beschikbaar wordt gesteld voor een vervolg, een haalbaarheidsonderzoek voor de geselecteerde locaties. Naar verwachting zal de gemeenteraad eind 2022 op basis van het haalbaarheidsonderzoek, beslissen waar de school gebouwd wordt.

Vragen:
Mocht u vragen hebben, dan kunt u op dinsdag tot en met donderdag tussen 13.30 uur en 16.15 uur contact met opnemen met: (0546) 580 800.
Voor het aanvraagformulier kijk HIER.