De VVD Wierden-Enter organiseert op maandag 22 mei een open fractie avond voor alle inwoners. Wat houdt u bezig in de gemeente Wierden? Wat wilt u wel of niet in de gemeente Wierden en waar zouden we u mee kunnen helpen?

Dianne Harberink, fractievoorzitter van de VVD: “We staan de komende tijd voor grote opgaven, windenergie/windturbines, een eigen energiebedrijf, opvang asielzoekers en ontheemden, hoogte van de OZB en andere belastingen, cameratoezicht, Reggedal/Sallandse Heuvelrug, en niet te vergeten de investeringen in sportaccommodaties en scholen.
Voor ons is het belangrijk, zeker gezien de komende vergaderingen waarin de begroting en de Nota meerjarenbeleid vastgesteld moeten worden, te weten hoe onze inwoners de toekomst van onze gemeente zien.

Daarom dagen we inwoners uit om onze open fractie avond te bezoeken en zijn we benieuwd naar de vragen en zorgen en wat er verder leeft bij de inwoners van de gemeente Wierden. Ook in uw kritische geluid zijn we geïnteresseerd”.

Raads- en fractieleden van de VVD staan op deze bijeenkomst klaar voor iedereen om een luisterend oor te bieden, uitleg te geven over diverse zaken maar ook om u kennis te laten maken met de mensen achter de VVD Wierden-Enter.

U bent van harte welkom om 19.30 uur bij Het Rheins en de koffie of thee staat klaar.

Bent u verhinderd maar wilt u wel uw vraag, opmerking of kritiek met de VVD delen? Dat mag altijd, graag zelfs, en kan per mail.
Mail naar: dianne@vvdwierden-enter