De medewerkers van het Gezondheidscentrum Enter,
wensen u een vrolijk Pasen.