De  vrijwilligers van de Stichting Maaltijdvoorziening Enter, bezorgen al vele jaren vanuit hun thuisbasis Activiteitencentrum ’t Zumpke warme maaltijden aan diegenen voor wie het niet mogelijk is een maaltijd te verzorgen.

Als blijk van waardering en erkenning voor hun niet aflatende inzet tijdens de coronaperiode, ontvingen zij de Overijsselse vrijwilligersprijs. De bijbehorende oorkonde vindt een mooi plaatsje in het Activiteitencentrum.

Het bestuur, medewerksters en overige vaste gebruikers van het centrum feliciteren de SME met deze zeer verdiende prijs!