De vrijwilligers van de Stichting Maaltijdvoorziening Enter blijven zich inzetten om klanten van een warme maaltijd te voorzien, juist nu onze gehele samenleving wordt bedreigt door het coronavirus. De vrijwilligers zijn bijna allemaal vitale ouderen, die zelf ook tot de risicogroep behoren.

Daarom heeft het bestuur van de Stichting Maaltijdvoorziening Enter, enkele maatregelen genomen om de kans op overdracht van het virus te beperken. Daaruit volgen enkele instructies voor de vrijwilligers en de klanten, die van kracht zijn zolang het coronavirus een bedreiging vormt voor de samenleving.

De instructies voor onze bezorgers zijn:

 • Was eerst je handen voordat je met de maaltijden aan de slag gaat.
 • Gebruik handschoenen bij het aanraken van de maaltijden en de warmhoudboxen.
 • Overtuig je ervan dat je een schone vork gebruikt om de maaltijden aan te prikken.
 • Houd zoveel mogelijk gepaste afstand van elkaar.
 • Was je handen opnieuw na het beëindigen van de werkzaamheden.

De instructies voor de klanten zijn:

 • De vrijwilligers blijven zoals gebruikelijk de warme maaltijd bij de klanten brengen.
 • Zij plaatsen de warmhoudbox voor de deur.
 • Zij waarschuwen de klant dat de box er staat door 2 x aan te bellen.
 • De klant haalt vervolgens de maaltijd zelf op bij de deur.
 • Wij verzoeken de klanten dringend de lege warmhoudbox van de vorige dag vóór 11.30 uur buiten bij de deur te zetten, zodat de vrijwilliger deze weer kan meenemen.
 • Deze besluiten zijn ingegaan op maandag 23 maart 2020.

De vrijwilligers hebben onze klanten hierover vorige week mondeling geïnformeerd. Mocht dit tot een onmogelijke situatie voor onze klant leiden dan verzoeken wij haar/hem contact met ons op te nemen.
Wij wensen iedereen sterkte en veel gezondheid.

Het bestuur van de Stichting Maaltijdvoorziening Enter.