Een opmerkelijk verhaal dinsdagavond in het onafhankelijke nieuws- en opninieweekblad De Roskam. Volgens het altijd goed geïnformeerd blad, heeft de gemeente Wierden grond aangekocht aan de Bornerbroekseweg. Volgens wethouder Coes is het daarmede aan het voorsorteren op de eventuele bouw van een nieuwe basisschool, kan het eventueel ook gebruikt worden voor nieuwbouw van woningen of is het makkelijk om het achter de hand te hebben bij een fusie van Enter Vooruit en sv Enter. Hieronder de volledige versie van het artikel.

Wierden koopt grond Enter, mogelijk voor de basisschool Talenter

ENTERDe gemeente Wierden koopt een lap grond aan de Bornerbroekseweg te Enter en doet dat volgens wethouder Coes omdat het altijd van pas komt. De wethouder spreekt tegen dat het perceel bewust is gekocht om er een nieuw onderkomen voor de basisschool Talenter te bouwen, al sluit hij het niet uit, maar volgens hem zijn er legio mogelijkheden voor gebruik.

In dat verband wees Coes op de mogelijkheid de grond te gelegener tijd te benutten voor een uitbreiding van het sportpark De Werf, waarbij hij  tersluiks opmerkte dat zulks mooi voorsorteert op een fusie in de toekomst van de zaterdagclub Enter Vooruit met de zondagclub SV Enter. Ook kan er volgens Coes op termijn woningbouw plaatsvinden, na De Berghorst I, II  en III.

Coes stelt dat de aankoop van deze grond voor een bedrag van 125.000 euro de gemeente Wierden nooit op de emmer kan vriezen, want altijd van pas komt, al was het maar voor de handel. Hij ziet als gezegd ook wel een wijk ontstaan als de derde fase van De Berghorst uitverkocht raakt, wat nog wel enige jaren zal duren, al is de vraag naar bouwkavels in Enter nogal ‘robuust’.