De werkzaamheden aan het Reggedal Enter gaan gestaag door. Projectleider Ben Ordelmans: “ Door de droge zomer van 2018 was helaas veel jonge aanplant in het Reggedal Enter verdroogd. De afgelopen weken heeft aannemer Baks het verdroogde bosplantsoen verwijderd en vervangen door nieuwe aanplant. “De nieuwe beplanting heeft een goede start door de regenval in de eerste weken van maart. Hopelijk krijgen we een groeizame zomer zodat jonge aanplant goed aanslaat en het Reggedal weer mooi groen wordt”.

Oud en nieuw
De nieuwe loop van de Regge is bijna geheel uitgegraven. De oude loop van de Regge moet nog op diverse plekken dicht worden gemaakt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd als de weer- en terreinomstandigheden gunstig zijn. Wanneer dit klaar is kan de zomp weer gaan varen.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met de omgevingsmanager, Jan Schoot Uiterkamp, tel. 06-54 92 24 12.