De werkzaamheden die de gemeente Wierden moest treffen om aan de Ypeloweg 16 een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in te richten zijn zo goed als afgerond. Op 1 maart draagt de gemeente de locatie over aan het COA. Het COA zal daarna de laatste voorbereidingen treffen om de amv’ers te kunnen opvangen in de chalets aan de Ypeloweg. De verwachting is dat op 8 maart de eerste amv’ers hier gehuisvest worden.

Doelgroep amv-locatie
Maximaal 56 amv’ers, die beschikken over verschillende nationaliteiten, worden op deze locatie gehuisvest. Zij verblijven nu nog in de noodopvang locatie in Olst/Wijhe.

Summer Camp bood hier tijdelijk onderdak aan 125 amv’ers. Deze locatie kan niet langer gebruikt worden. Een deel van deze minderjarigen komt dus over naar de amv-locatie in de gemeente Wierden.

Met het COA is afgesproken om in april een kennismakingsbijeenkomst te houden. Er kan dan ook kennis gemaakt worden met de medewerkers van de amv-locatie. Als de datum voor deze bijeenkomst bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de communicatiekanalen van de gemeente.

Stand van zaken
In januari heeft de gemeente omwonenden en inwoners geïnformeerd over de komst van de amv[1]locatie en het hoe en waarom. Op 21 januari vond een inloopbijeenkomst voor inwoners plaats. Samen met medewerkers van het COA informeerde de gemeente bezoekers over de opvang locatie en konden vragen gesteld worden.

Daarna heeft de gemeente met verschillende omwonenden en inwoners gesprekken gevoerd over vragen en zorgen die bij hen leven met betrekking tot de opvang locatie.

“Wij staan altijd open voor vragen en zorgen van omwonenden en inwoners, maar beseffen ons ook dat we over de opvang van asielzoekers niet alle zorgen gelijk weg kunnen nemen of altijd tevredenstellende antwoorden kunnen geven”, aldus burgemeester Doret Tigchelaar.

Klankbordgroep
“Het is belangrijk om aandacht te hebben en te houden voor de vragen en zorgen die leven en hierover met elkaar in gesprek te blijven. Daarom vindt er op 1 maart aanstaande een verkennend gesprek plaats met een aantal omwonenden en medewerkers van het COA en de gemeente voor het opstarten van een klankbordgroep”.
Doel van de klankbordgroep is om in gesprek te blijven met elkaar en ideeën ten aanzien van de opvanglocatie uit te wisselen.

Aanvullende informatie
Omwonenden, in een straal van 1000 meter van de Ypeloweg 16, hebben een brief ontvangen over de voortgang van deze amv-locatie. Op www.wierden.nl/asielzoekers staat een veel gestelde vraag[1]en antwoordlijst over de opvang van asielzoekers.
Aanvullende vragen kunnen worden gemaild naar asielzoekers@wierden.nl