Afgelopen maandag is de Oranjevereniging Enter, tijdens de algemene ledenvergadering, weer gestart met haar voorbereidingen voor Koningsdag en de activiteiten rond 4 mei. Tijdens de ledenvergadering was er ook een moment, dat er afscheid werd genomen van aftredende bestuursleden, en nieuwe bestuursleden werden verkozen.

Dit jaar werd afscheid genomen van drie bestuursleden. Truus Beuving en Johan Aalderink als algemene bestuursleden en Ben ter Haar als voorzitter, die respectievelijk 4, 5 en 9 jaar bestuurlijk actief zijn geweest.

“Allen hebben zich op hun eigen manier, altijd op een zeer positieve manier en met veel energie ingezet binnen het bestuur van de Oranjevereniging Enter. Wij willen hen via deze weg nogmaals hartelijk bedanken en wij gaan ze zeker missen binnen het bestuur.
Toch zijn we blij dat we goede opvolgers voor de aankomende jaren hebben gevonden, want Frank Ooms en Henk Mennegat gaan toetreden tot het bestuur”, aldus secretaris Diederick ten Brinke.


Wij heten beide mannen dan van harte welkom binnen het bestuur en wensen hen veel succes toe met hun taken. Zoals u wellicht eerder in de media heeft gelezen zijn we voor het seizoen 2017-2018 aan het kijken om de bezem door de jaarlijkse “activiteiten-kast” tijdens Koningsdag te halen. Het bestuur van de Oranjevereniging wil kijken naar vernieuwende en frisse elementen op deze feestelijke dag voor jong en oud uit Enter”.

Bestuurslid Nadia Altena: “Wat de insteek precies wordt en hoe de vernieuwing er uit komt te zien, is nog niet geheel duidelijk. We zijn momenteel al druk aan het brainstormen, daarna willen we alles uitwerken en dan zullen wij de Enterse bevolking op de hoogte stellen via de media”.

Het bestuur van de Oranjevereniging Enter bestaat momenteel uit zeven bestuursleden en is van mening dat zij zeker nog wel wat helpende handen kunnen gebruiken.
Wanneer u het leuk vindt om dingen te organiseren voor anderen en dat samen te doen met een groep enthousiaste mensen, dan is de Oranjevereniging op zoek naar u.
Hebt u belangstelling of wilt u eerst meer informatie, bel dan: 06. 41 61 28 50 (Diederick ten Brinke).