Een keer per drie maanden wordt er door Teamfysiek in Enter in samenwerking met Voetencentrum Wender, een voetjesspreekuur gehouden. Dit spreekuur is voor kinderen waarbij u als ouder/verzorgende vragen heeft met betrekking tot voetstand, looppatroon, pijn in voeten en/of benen, schoenproblematiek, etc.

Het spreekuur wordt gehouden door een kinderfysiotherapeut van Teamfysiek samen met een podotherapeut van Voetencentrum Wender. Tijdens deze screening die circa 15 minuten duurt, wordt gezamenlijk gekeken naar de hulpvraag van uw kind.

Er wordt dan beoordeeld of er een indicatie is voor podotherapie en/of kinderfysiotherapie  of  dat volstaan kan worden met een advies voor u als ouders of verzorgenden.

Het eerst volgende spreekuur is op donderdag 18 juni. U kunt uw zoon en/of dochter aanmelden voor het voetjesspreekuur door contact op te nemen met Teamfysiek Enter: 0547-388 244.
Of via de mail: w.schuurman@teamfysiek.nl

I.v.m. Covid-19 houden wij rekening met de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen u hier ook rekening mee te houden:

  • Blijf thuis als één van jullie (kind/ouder) één of meer van de volgende klachten heeft: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • U bent langer dan 24 uur klachtenvrij?
  • U heeft geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?