Het artikel over de “geheimzinnige palen” aan de Goorseweg heeft nogal wat reacties opgeleverd van de lezers van Entersnieuws. Bij nader inzien is het dus allemaal niet zo geheimzinnig. Een aantal mensen had het vermoeden dat het ging om geluid- of stofmeting van de A1. Het gros van de reacties betrof toch, dat het ging om kasten voor vleermuizen die zich ophouden langs de A1.

Een lezer van Entersnieuws schreef: “Dat deze kasten geplaatst zijn heeft ongetwijfeld te maken met de verbreding van de A1. Dit zijn vleermuiskasten die geplaatst moeten worden als er bestaande slaapplaatsen van vleermuizen verloren gaan door werkzaamheden. In het voortraject van de verbreding van de A1 is er waarschijnlijk onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen en hun verblijfplaatsen.

Als blijkt dat er vleermuizen aanwezig zijn en er door werkzaamheden de slaapplaatsen verloren gaan moeten er zogenaamde mitigerende maatregelen worden genomen. Dit is dus de reden dat deze kasten geplaatst worden. Ik vermoed dat in het huidige geluidsscherm slaapplaatsen zitten voor vleermuizen. Dit geluidsscherm wordt vervangen”