Bureau Goudappel heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de vitaliteit in de 39 Overijsselse centrumgebieden. Onlangs heeft het de cijfers bekend gemaakt over 2022 (het onderzoek daarvoor was in 2020). Aan de hand van indicatoren heeft men de centrum gebieden in kaart gebracht. Deze zijn: bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en samenwerking. Op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit scoort Enter beter dan in 2020. De leegstand is van 14% naar 10% gedaald.

Ook op het gebied van demografie scoort Enter een stuk beter. De bevolkingsprognose is gestegen van -3% naar +6%. Er is nog wel ruimte voor verbetering op het gebied van samenwerking, bijvoorbeeld door het aanstellen van een centrummanager.
Hieronder de vergelijking met de andere gemeentes.