Dit jaar is het in de gemeente Wierden en in andere Twentse gemeentes, weer mogelijk om een buurman of -vrouw te nomineren voor de Beste Buur Bokaal 2021. Iedereen kan een Beste Buur nomineren via de website www.bestebuurbokaal.nl. Vooral de redenen waarom iemand een Beste Buur prijs verdient, zijn belangrijk.

De Beste Buur Bokaal is een samenwerking van woningcorporaties, huurdersorganisaties, gemeente Wierden en welzijnsorganisaties. Nomineren kan tot 16 augustus en op Burendag (25 september) maken de organisatoren de winnaar bekend.

“We geloven dat omzien naar elkaar bijdraagt aan prettig wonen, een goede gezondheid en een veilig en actief leefklimaat. In deze bijzondere tijd waarin iedereen met beperkingen te maken krijgt, is het juist belangrijk om er voor elkaar te zijn, om oog te hebben voor elkaar.
We zijn een klein land, maar met een groot hart.
Dat blijkt ieder jaar opnieuw wanneer we de motivaties lezen. Zoveel mensen die zich op verschillende manieren inzetten om het wonen en leven in een straat, buurt of woongebouw voor iedereen prettig te houden, “ aldus John Olde Olthof directeur-bestuurder van Reggewoon.

Uitreiking en prijs op Burendag
Een bokaal is een vast onderdeel van de prijs. Verder wil de gemeente proberen de winnaar een prijs te geven, die bijdraagt aan ontmoeting en noaberschap. Zo zijn er in de gemeenten Wierden de afgelopen jaren bankjes in de wijken van de winnaars geplaatst.