Vanavond (dinsdag 12 januari) is er een informatieronde Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling (BFMO). Vanwege de coronamaatregelen wordt deze digitaal gehouden. Meekijken kan vanaf 19.30 uur via: www.wierden.nl/uitzending.

Voorstellen waarover de raad een besluit neemt:

  • Visie op onderwijshuisvesting
  • Cijfers & feiten sociaal domein t.b.v. opstellen maatschappelijke agenda
  • Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Wierden 202
  • Gedragscode college B&W gemeente Wierden 2021
  • Zienswijze Veiligheidsregio Twente over lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
  • Verordening jeugdhulp