De Berghorst.

De fractie van NEW heeft dinsdagavond tijdens de Informatieronde, aandacht gevraagd voor de mobiele bereikbaarheid in Enter-Noord. Cindy ter Riet: “ Al langer ontvangen leden van NEW klachten over de mobiele bereikbaarheid van bepaalde providers in Enter-Noord, met name uit de wijken Entergraven en de Berghorst. Met de komst van de Berghorst fase 2, vraagt NEW zich af of er voldoende capaciteit beschikbaar is op de huidige mast in Enter”.

“Het College heeft ons positief verrast door te melden dat er onlangs een gesprek heeft plaats gevonden met de firma Monet, die de drie grote providers vertegenwoordigt.

Uitgesproken is dat Enter-Noord inderdaad een nieuwe mast nodig heeft en de bereikbaarheid nu tekort schiet. De gemeente wil medewerking verlenen. Samen wordt nu gekeken naar een geschikte locatie waarbij rekening wordt gehouden met de afstand tot de bebouwde kom. Het College verwacht over enkele maanden hierover meer te kunnen melden”.