De “Stichting Hambergeres”, heeft op eigen initiatief een tweetal informatieborden geplaatst op en rond de Hamberg. Ze zijn nu onaangenaam verrast, dat beide informatieborden ten prooi zijn gevallen aan vandalisme. “We hebben niet bezuinigd op een stevige constructie van deze borden, maar blijkbaar nodigt het uiterlijk uit om aan een krachtmeting te beproeven. Jammer, het was een goede eerste stap om mensen op de hoogte te stellen van het unieke karakter van onze Hambergeres” aldus Wouter Pek, secretaris van “Stichting Hambergeres”.

De stichting inventariseert nu of herstel mogelijk is, of dat ze vervangen moeten worden door een nieuw exemplaar.