De gemeente Wierden heeft een lokaal cultuurfonds. Een driekoppige commissie toetst de aanvragen en geeft advies aan het college. In verband met het vertrek van één van de commissieleden, is de gemeente Wierden op zoek naar een nieuw commissielid.

Geïnteresseerden kunnen een motivatie en beknopte cv sturen naar:  h.bekke@wierden.nl. Solliciteren kan voor vrijdag 15 maart 2019.

Van het commissielid wordt verwacht dat hij of zij affiniteit heeft met kunst en cultuur in de gemeente Wierden. Daarnaast moet de kandidaat onafhankelijk kunnen oordelen over de ingediende projecten.

De commissie komt vier keer per jaar bijeen en heeft een ambtelijk secretaris. De commissieleden adviseren op vrijwillige basis.
Neem voor vragen over de commissie contact op met Hans Bekke van de gemeente Wierden via: h.bekke@wierden.nl.