Onlangs behandelde de Raad van State de bezwaren van omwonende Bennie Geels, tegen het plan om aan de Dorpsstraat en Reggestraat, zes seniorenwoningen te bouwen. De heer Geels had de voorzieningenrechter verzocht, een voorlopige voorziening te treffen.

Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het verzoek afgewezen. Tijdens de zitting kwamen zowel de inhoudelijke- als procedurele gronden aan de orde. De conclusie van de voorzieningenrechter:

“Gelet op het voorgaande ziet de voorzieningenrechter geen aanknopingspunten voor de verwachting dat het bestreden besluit in de bodemprocedure niet in stand zal blijven. Gelet hierop bestaat aanleiding om het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.”

De beslissing was duidelijk: het verzoek is door voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak afgewezen.

Het plan “Centrum Enter, herziening Zuiderstraat 1” loopt inmiddels al bijna vier jaar. De uitspraak van de voorzieningenrechter betekent dat er gestart gaat worden met de daadwerkelijke realisatie van zes seniorenwoningen.
De opdracht voor het grondwerk is inmiddels uitgezet, komende week beginnen de graafwerkzaamheden.