Op dinsdag 19 juli organiseert de gemeente Wierden, een bijeenkomst over de ontwikkelingen van de aanleg van het vrijliggend fietspad langs de Ypeloweg en de plannen voor de 60 km. maatregelen op deze weg. Het doel is om tijdens deze bijeenkomst met aanwonenden en belanghebbende in gesprek te gaan over het toekomstig tracé van het fietspad.

Ook wil de gemeente dat betrokkenen  meedenken over de 60 km. maatregelen, die ze gelijktijdig op de Ypeloweg willen realiseren. De bijeenkomst duurt van 19.00 – 21.00 uur en wordt gehouden bij De Waarf.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over het concept ontwerp en kan men op tekeningen het concept tracé bekijken. Natuurlijk kunt u uw opmerkingen en vragen ook kwijt.
U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.