Wij zijn op zoek naar een secretaris en voorzitter! Tiedverdrief in Vrieje Tied is een overkoepelende organisatie in Enter waaronder zeven creatieve clubs vallen: een fotoclub, schildersclub, quilten, bloemschikken, koken voor mannen en vrouwen, kantklossen en creatief bewegen.

Dertig jaar geleden is Tiedverdrief ontstaan vanuit de Enterse bevolking. Het heeft een grote sociale functie en is laagdrempelig, doordat de kosten laag kunnen worden gehouden. Het zou heel jammer zijn dat we dit niet voort kunnen zetten. Daarom zijn we zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en voorzitter om het bestuur te versterken.

Secretaris:

  • Hij/Zij verzorgt alle correspondentie van Tiedverdrief.
  • Hij/Zij maakt notulen van de vergaderingen (3 à 4 keer). Notulist is aanwezig.
  • Hij/Zij verzorgt de agenda voor de vergaderingen.
  • Hij/Zij houdt de andere bestuursleden op de hoogte van het bovenstaande.

Voorzitter:

  • Hij/Zij leidt de vergaderingen.
  • Hij/Zij is de woordvoerder van Tiedverdrief.
  • Hij/Zij is de coördinator m.b.t. interne en externe bestuursaangelegenheden.

Draagt u creativiteit een warm hart toe en hebt u nog wat vrije uurtjes over, meld u dan aan bij:
Toos Heering: toosheering@gmail.com of
Liesbeth Kosters: liesbeth.hormes@gmail.com