Het Themakoor verzorgt eerste Adventsviering 2021 en herdenkt alle overleden koorleden.