Tessa van Coesant is 40 jaar!
Van harte gefeliciteerd namens de vriendinnen.