De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand, en Schoolvereniging  Scholen met de Bijbel Wierden-Enter, gaan voor 1 februari 2018  een gezamenlijke aanvraag voor vervangende nieuwbouw van hun schoolgebouwen indienen bij de gemeente Wierden.

Afgelopen maanden is er overleg geweest tussen de schoolbesturen en wethouder Span. Zij is op de hoogte gebracht van het verzoek tot nieuwbouw. De twee schoolgebouwen van de Talenter en het gebouw van De Wegwijzer zijn gedateerd en aan vervanging toe.
Er wordt in 2018 een werkgroep gevormd vanuit de gemeente en de schoolbesturen om de mogelijkheden voor nieuwbouw te onderzoeken.

De besturen benadrukken dat De Wegwijzer en De Talenter twee zelfstandige scholen blijven. Ze zien echter grote meerwaarde in het samen gaan in één gebouw. Een schoolgebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een centrale ontmoetingsplek voor een groot deel van de toekomstige  kinderen in Enter.

Bovendien biedt het gemeenschappelijke gebruik van één gebouw  in de toekomst veel mogelijkheden. Er kan over en weer gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld de gemeenschapsruimte, de speelzaal en kantoorruimtes.

Ook voorzieningen zoals kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en instellingen zoals GGD en logopedie zouden een plekje in het nieuwe gebouw kunnen krijgen. Ook wordt het gemakkelijker te zijner tijd gebruik te kunnen maken van elkaars onderwijskundige expertise.