Doret Tigchelaar, Ben ter Haar, Wouter Pek, Dennis Nellestijn 
en Erwin Kamphuis.

Dinsdag is de petitie over de Hambergeres overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Doret Tigchelaar. Ruim 400 Enternaren hebben de petitie te ondertekend en daarmee hun steun uitgesproken voor een stenenvrije en open Hambergeres.

Voorzitter Ben ter Haar van de Stichting Hambergeres: “We hebben de stichting opgericht als burgerinitiatief, om het laatste stuk van de Enterse es te beschermen en waar het kan samen met grondeigenaren te verfraaien. De laatste tijd zijn we vooral bezig met bezwaar maken, protest en actie. Dat vinden we jammer”.

Dit komt volgens de voorzitter ook, omdat de gemeenteraad geen duidelijke uitspraak heeft gedaan over de status van de es. In allerlei visies van o.a. de provincie en de gemeente Wierden is echter meerdere keren aangegeven, dat de Hamberg een unieke cultuurhistorische waarde heeft, die beschermd moet worden.

Ben ter Haar: “Deze petitie laat nu ook zien dat alleen visies maar ook vele Enternaren dit steunen. Daardoor kan deze petitie voor de raad een steun in de rug zijn zich duidelijk uit te spreken dat van verdere verstening van de es geen sprake meer zal zijn.”

Na deze woorden overhandigde de stichting een plaquette, een enveloppe met alle handtekeningen en een toelichtende brief voor alle raadsleden aan de burgemeester.