De Hamberg.

Stichting Hambergeres betreurt het zeer, dat de gemeenteraad deze week toch heeft ingestemd met de bestemmingswijziging aan de Hambergerweg. Deze wijziging maakt het mogelijk dat er nóg een woning op de es gebouwd mag worden. Opnieuw wordt toegestaan dat er op de top van de Hamberg nóg een villa verrijst.  Het argument dat er al en bouwbestemming op perceel lag is volgens de stichting een drogredenen geweest om deze beslissing te nemen.

Ben ter Haar, voorzitter van de Stichting Hambergeres: “Men had als gemeenteraad nu echt eens het verschil kunnen maken. Een halt kunnen toeroepen aan nog weer een villa in dit gebied. Er zat géén bestemming wonen op en die heeft men er nu wel op gezet. Dat maakt een groot verschil. De gemeenteraad heeft de taak om algemeen belang af te wegen tegen individueel belang en jammer dat men, voor wat betreft de Hambergeres, opnieuw niet kiest voor het algemeen belang”.

Toch heeft de voorzitter een sprankje hoop dat de gemeenteraad in de toekomst beter op haar natuur zal letten. Het CDA heeft in een stemverklaring laten weten dat ze nieuwe initiatieven in dit gebied zeer kritisch zal bekijken.

Ter Haar: “Het is een schrale troost, ik had liever nog een krachtigere stemverklaring  gehoord. Maar nu het CDA deze uitspraken heeft gedaan, hopen wij dat de andere partijen in de raad zullen volgen en zich nog steviger zullen uitspreken tegen verdere verstening.

De stichting is daar echter nog allerminst zeker van en zet haar petitie voor behoud van de Hambergeres opnieuw open. Inmiddels hebben al zo’n 260 mensen deze petitie ondertekend.

Ter Haar: “We hopen dat diegene die onze doelstellingen een warm hart toedragen en nog niet ondertekend hebben, dit alsnog zullen doen. De stichting wil begin oktober de handtekeningen aanbieden aan de gemeenteraad. Hopelijk neemt de gemeenteraad het signaal serieus. De stichting denkt dat de raad door bijvoorbeeld  een motie B&W zou kunnen opdragen de Hambergeres in de toekomst te beschermen tegen verdere bebouwing. De petitie staat nog tot 20 september open”.

Ondertekenen van de petitie kan HIER.