Stichting Entertain, organisator van het paasvuur in Enter, heeft inmiddels overleg gehad met de BOA van de gemeente Wierden. Er is gesproken over de droogte en de risico’s. De BOA en ook de brandweer geven aan dat het paasvuur in afgeslankte vorm door kan gaan. Wel moet worden voldaan aan strikte eisen, zoals de hoeveelheid snoeihout.

Ook moeten er meerdere giertanks met water paraat staan. Overige maatregelen worden donderdag aan alle organisatoren van paasvuren medegedeeld op het gemeentehuis van Wierden.

Stichting Entertain heeft er voor gekozen om alle maatregelen (welke dan ook) te nemen om het paasvuur wél door te laten gaan. Uiteraard heeft dit te maken met het evenement dat er bij het paasvuur wordt gehouden.